«
»

Стало відомо кому зі студентів залишать стипендії і за якими критеріями

Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського слухання “Проект постанови Кабінету Міністрів України” Про внесення змін до забезпечення стипендіями”.

По суті, він роз’яснює кому залишать стипендії з нового року і за якими критеріями.

І експерти вже виявили в урядовому проекті ряд цікавих моментів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив експерт за освітою Андрій Чорних:

1. Виплата академічної стипендії може припинятися в разі порушення стипендіатом вимог статуту (положення) освітнього закладу або правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, при обставинах, визначених його статутом (положенням).

Дуже “цікава”, і найголовніше “чітка” норма … Кинув бичок повз урни – залиши без стипендій? Так, чи як? Навіщо цю норму вводити?

2. Приблизний порядок формування Рейтингу затверджується Міністерством освіти і науки.

“Привіт” вузівська автономія.

3. Формування рейтингу:

Рейтинг складається за результатами останнього навчального семестру по кожному курсу і по кожній спеціальності (напряму підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмету (дисципліни) з урахуванням участі студента в науковій, науково-технічної діяльності (творчої активності для художніх спеціальностей), суспільного життя і спортивної діяльності; при цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала;

Процедура визначення консолідованого показника успішності*, встановлює місце людини в Рейтингу, є однаковою для шукачів вищої освіти, які навчаються на одному курсі і за однією спеціальністю (напрямом підготовки) в певному вищому навчальному закладі; навчальні досягнення (успішність) з вивчення певного навчального предмета (дисципліни) вимірюються в балах, які встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання, визначеними відповідними кафедрами (цикловими комісіями) в залежності від обсягу і складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами , наявності творчої компоненти і т. д. для кожного виду навчальних занять, яка передбачає оцінювання, і кожного контрольного заходу, передбаченого навчальним планом;

4. У рейтинг не включаються особи, які:

– Протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначений у навчальному закладі межа незадовільного навчання. Такі особи вважаються такими, що не виконали вимоги навчального плану, внаслідок чого вони не допускаються до складання семестрового контролю і підлягають відрахуванню;

– Мають навчальне навантаження в кредитах ЄКТС на поточний навчальний рік в обсязі меншому, ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного курсу і спеціальності (напряму підготовки);

– Станом на перше число місяця, наступного після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість**:

– Під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою поліпшення отриманих раніше оцінок.

5. Навіть в постанові не хочуть визначити відсоток студентів, які матимуть право претендувати на стипендії? Визначатиметься ліміт стипендіатів “з урахуванням витрат на стипендіальне забезпечення”. Простою мовою, виходячи з того, що зможе дати Мінфін МОНу, а МОН вузам?

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю, вчений (педагогічний) рада відповідного навчального закладу з урахуванням витрат на стипендіальне забезпечення, затверджених в установленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей (напрямів підготовки):

– Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами наступного семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному курсі з певної спеціальності (напряму підготовки) за станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів і спеціальностей (напрямів підготовки);

– Ліміт осіб, яким призначаються академічні стипендії в підвищеному розмірі за особливі успіхи в навчання – у розмірі до двох відсотків від встановленого ліміту стипендіатів.

6. Розміри академічних стипендій:

Встановити з 1 вересня 2017 року мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію у розмірі:

– Для учнів професійно-технічних навчальних закладів – 415 гривень на місяць;

– Для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр” – 830 гривень на місяць;

– Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” – 1100 гривень на місяць.

7. Міністерству соціальної політики і Міністерству освіти і науки до 1 липня 2017 року розробити та подати в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо здійснення Міністерством соціальної політики виплат соціальних стипендій студентам державних вищих навчальних закладів з 1 вересня 2017 року.

8. Студенти – контрактники не братимуть участь в рейтингу для отримання стипендій”, – прокоментував ситуацію експерт”.

Коментарі

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading...

НОВИНИ

РЕГІОНИ

СТИЛЬ ЖИТТЯ

РОЗВАГИ

ПРО НАС

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • RSS
  • YouTube